T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 Yılı Rehber Ücretleri

2014 YILI REHBER TABAN ÜCRETLERİ

 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.

 

         Bakanlık Makamının 31.12.2013 tarihli ve 253684 sayılı Olurları ile Turist Rehberlerine 2014 yılında hizmet grupları itibariyle uygulanacak taban ücretleri aşağıda belirtildiği gibi uygun görülmüştür.

 

Büyük Şehir Olan İller İçin

 

Hizmet Grubu                                                

A- Günlük Tur         :281.00 TL

B- Transfer            :141.00 TL

C- Gece Turu         :141.00 TL

D- Paket Tur          :338.00 TL

E-Yurtdışı Günlük     :338.00 TL

 

Büyük Şehir Olmayan İller İçin

 

Hizmet Grubu                                                

A- Günlük Tur          :240.00 TL

B- Transfer             :141.00 TL

C- Gece Turu          :141.00 TL

D- Paket Tur           :338.00 TL

E-Yurtdışı Günlük      :338.00 TL