T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ahi Evran ve Ahilik Konulu Ödüllü Uluslararası Senaryo ve Tiyatro Eseri Yarışması

Ahi Evran ve Ahilik kültürünün tanıtılması, günümüz koşullarına göre yeniden anlamlandırılması, gelecek kuşaklara aktarılması, bu doğrultuda, yaygın anlamıyla ticari hayata ilişkin kültürel ve ahlaki değerler mazumesini barındıran bir düşünce sistematiğini sahne eserleri sayesinde özellikle genç nüfusun öğrenip özümsemesi ihtiyacı ve gayesinden hareketle, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından "Ahi Evran ve Ahilik Kültürü" Konulu tiyatro eseri yarışması düzenlenmiştir.

 

Ahi Evran ve Ahilik Konulu Ödüllü Uluslararası Senaryo ve Tiyatro Eseri Yarışması Şartnamesi