T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Ozanları-Aşıkları, Şairleri ve Cem Aşıkları (Zakirler) Değerlendirme Kurulu Kabul Listesi

24 Ekim 2013 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Halk Ozanları-Aşıkları, Şairleri ve Cem Aşıkları (Zakirler) Değerlendirme Kurulu kararları sonucu (11) Onbir kişinin Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlarının yapılmasına ve kendilerine Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesine karar verilmiştir.
 
 
24 EKİM 2013 TARİHLİ SOKÜM TAŞIYICILARI HALK OZANLARI_AŞIKLARI; ŞAİRLERİ VE CEM AŞIKLARI (ZAKİRLER) DEĞERLENDİRME KURULUNCA KABUL EDİLENLER
SIRA NOADI SOYADIDEĞERLENDİRME ALANI
1Derviş EKİMHalk Şairi
2Ersun BAĞCIHalk Şairi
3Durdu YILDIRIMHalk Şairi
4Osman KUBATHalk Şairi 
5Enver ÖZKANHalk Şairi
6Gülten ERTÜRKHalk Şairi 
7Murat TUĞHalk Şairi
8Bekir ATAMANHalk Şairi 
9Abbas BALCIHalk Ozanı- Aşığı 
10Ömer DUMANHalk Ozanı-Aşığı
11Cüneyt MERDOĞLUCem Aşığı (Zakir)