T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet İçi Eğitim

2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Ankara, Aydın, Burdur, Rize, Isparta, Karaman, Elazığ, Konya, Balıkesir, Trabzon, Muğla, Zonguldak ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve doğrudan merkeze bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının donanım parkının yoğunluğunun yaratmış olduğu olumsuzluktan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir.