T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulları Başvuruları Geçici Olarak Durdurulmuştur

09/07/2013 tarih ve 134261 sayılı Makam Oluru ile "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulları" başvuruları, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönerge" nin revize çalışmaları nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur.