T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu konulu hizmet içi eğitim

2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Bakanlığımız merkez birimlerinde görevli personele yönelik "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" konulu hizmet içi eğitim 28 Mayıs 2013 tarihinde Salı günü 10:00-16:00 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda, Sosyal Güvenlik Uzmanı Nilüfer ATMACA tarafından verilecektir.