T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Şartları ve Formları

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit Kurulu Başvuru Şartları ve Formları

  • Başvuru formu. 
  • Bilgi formu.
  • Fotoğraf (2 Adet).
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
  • Geleneksel El Sanatları Sanatkarları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 15 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd). Varsa, sanat durumunu gösteren belge örneği.( İcazetname, diploma, sertifika,  v.b.)
  • Halk Ozanları (Âşıkları) ve Şairleri için; en az 10 adet imzalı şiir örneği.
  • Halk Müziği Mahalli (Yöresel) Sanatçıları için; varsa, sanatını icra ettiğini gösterir sesli belge. (Kaset, Cd  v.b.)
  • Geleneksel Tiyatro Sanatçıları için;
  • Karagöz, Kukla, Meddah, Orta Oyunu sanatçıları için; icra ettikleri bir oyunun tamamını gösterir dijital video kaydı (cd, dvd).
  • Kukla ve Karagöz Tasviri Yapımcıları için; sanatlarını icra ettiklerini gösterir (en az 10 dakikalık) dijital video kaydı (cd, dvd).

Formları İndirmek İçin Tıklayınız.doc