T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Nevşehir İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.

NEVŞEHİR EĞİTİM PROĞRAMI için tıklayınız...

  • Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüz 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 12-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Nevşehir İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım KESER ve Başmüfettiş Bayram COŞKUN, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdür Yardımcısı Taner ÖCAL tarafından Nevşehir Güzel Sanatlar Galerisi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.