T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında Kayseri İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Sedat ERGÜVEN, Müfettiş Özgür SEMİZ, İdari ve Mali İşler dairesi Başkan Vekili Nezih YILDIRIM, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Kayseri Defterdarlık Uzmanı Fikret CANKURTARAN tarafından Kayseri Kültür Merkezi Konferans Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.


  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • 22-25 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Kayseri İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.