T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Ekim – 04 Kasım 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Bayburt İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.


Genel Müdürlüğümüzce, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görevli personele yönelik olarak ekli program çerçevesinde 31 Ekim-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Bayburt İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Turan DEĞİRMENCİ, Müfettiş Özgür SEMİZ, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN ve Maliye Bakanlığı Bayburt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Yusuf OZAN tarafından Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim verilmiştir.

  • DSC_7207.JPG
  • DSC_7241.JPG
  • DSC_7249.JPG
  • DSC_7273.JPG
  • DSC_7311.JPG
  • DSC_7328.JPG
  • IMG_2484.JPG