T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Mayıs – 03 Haziran 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında Zonguldak İlinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
 
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.
  • Genel Müdürlüğümüzce, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik olarak 31 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Zonguldak İlinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri Özgür SEMİZ Çiğdem ÖZDEMİR İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Nezih YILDIRIM Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kayıt Kontrol Yetkilisi Ömer SAYAN Zonguldak Defterdarlık Uzmanı Fatma OSMANBEYOĞLU ÇÖTELİ’nin sunumlarıyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.