T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterinin oluşturulmasında şu temel ölçütler dikkate alınır:
* SOKÜM alanlarından birine girmesi,  
* İnsan yaratıcılığının bir kanıtı olarak değeri,
* Kültürel ve toplumsal gelenekler içerisindeki köklülüğü ve önemi,
* Belirtilen topluluk ya da grubu temsil niteliği,
* Belirtilen topluluk ya da grubun rızası,
* Kaybolma riski,
* Önerilen koruma eylemlerinin yeterliliği.
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ULUSAL ENVANTERİ UNSUR LİSTESİ
ENVANTER NUMARASIUNSURUN ADIENVANTER NUMARASIUNSURUN ADI
01.0001Meddahlık Geleneği01.0056Yağmur Duası Törenleri
01.0002Mevlevi Sema Töreni01.0057Yayla Şenlikleri
01.0003Âşıklık Geleneği01.0058Yaylacılık Geleneği
01.0004Karagöz01.0059Yazmacılık Geleneği
01.0005Nevruz/ Nevruz(English)01.0060Zeybeklik Geleneği
01.0006Barana, Sıra Gecesi, Yâren vb. Geleneksel Sohbet Toplantıları01.0061Ahşap Oymacılığı
01.0007Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali01.0062Arabaşı Geleneği
01.0008Alevi-Bektaşi Ritüeli:Semah01.0063Aşık Oyunu
01.0009Tören Keşkeği Geleneği01.0064Aşuk ve Maşuk
01.0010Mesir Macunu Festivali01.0065Bakırcılık Geleneği
01.0011Kahve Kültürü01.0066Bar
01.001201.0067Bastonculuk Geleneği
01.0013Ebru Sanatı01.0068Cezayir Havaları
01.0014Nazar Boncuğu Geleneği01.0069Cirit
01.0015Aşure Geleneği01.0070Çeyiz Geleneği
01.0016Sabantoy ve Tepreş01.0071Çiğdem Pilavı
01.0017Sarıkeçililer ve Yayla Göçü01.0072Değirmen Kültürü
01.001801.0073Deve Oyunu
01.0019Taş İşlemeciliği Geleneği01.0074Diş Hediği Geleneği
01.0020Ahilik01.0075Güreş Geleneği
01.0021Arguvan Türküleri               01.0076Hat Sanatı
01.0022Atma Türkü Geleneği01.0077Horon
01.0023Barak Havaları01.0078Hoyrat
01.0024Bıçakçılık Geleneği01.0079İpek ve İpek Böcekçiliği Kültürü
01.0025Boğaz Havaları01.0080Kanaviçe İşleme Geleneği
01.0026Bozlak Havaları01.0081Karşılama
01.0027Cam Altı Resmi01.0082Katı' Sanatı
01.0028Çalgı Yapımcılığı01.0083Kına Gecesi
01.0029Çini Sanatı / The Art of Çini-Making01.0084Kız Kaçırma Oyunu
01.0030Çoban Bayramları:Koç Katımı, Saya,           Döl Dökümü, Yünüm-Koyun Yüzdürme01.0085Kukla
01.0031Çömlekçilik Geleneği01.0086Kündekâri Sanatı
01.0032Edirnekâri Sanatı01.0087Macahel Şarkı Söyleme Geleneği
01.0033Erguvan Bayramı01.0088Mâni Söyleme Geleneği
01.0034Ehram Geleneği01.0089Minyatür Sanatı
01.0035Halı Dokuma Geleneği01.0090Ninni Söyleme Geleneği
01.0036Hamam Kültürü01.0091OkçulukOkçuluk (Traditional Turkish Archery)
01.0037Hayır Geleneği01.0092Ölü Helvası Geleneği
01.0038İmece01.0093Pekmez ve Şıra Yapımı
01.0039Halay01.0094Ramazan Gelenekleri
01.0040Kaşenlik01.0095Saraçlık Geleneği
01.0041Keçecilik Geleneği01.0096Sedef Kakma Sanatı
01.0042Kilim Dokuma Geleneği01.0097Şivlilik Geleneği
01.0043Kirvelik01.0098Talikacılık
01.0044Kispet Yapımcılığı01.0099Taziye Geleneği
01.0045Köçeklik01.0100Tezhip Sanatı
01.0046Köroğlu Hikâyelerini Anlatma Geleneği01.0101Topaç
01.0047Köse Oyunu01.0102Üfleme Cam ve Beykoz İşi Süsleme Sanatı
01.0048Lületaşı İşleme Sanatı01.0103Yemenicilik Geleneği
01.0049Mayıs Yedisi01.0104Yorgancılık Geleneği
01.0050Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği01.0105Zeytin ve Zeytinyağı Kültürü
01.0051Oya Sanatı01.0106İnce Ekmek Geleneği:Yufka ve Lavaş /Flatbread Tradition: Yufka and Lavash
01.0052Sepetçilik Geleneği01.0107Mersiye Geleneği
01.0053Seğmenlik Geleneği01.0108Mevlit Geleneği
01.0054Sinsin Oyunu01.0109Lokum Kültürü
01.0055Telkâri Sanatı01.0110Tahta Kaşık Geleneği
01.0111Dede Korkut / Dede Korkut Epics
Yararlanılan Kaynaklar