T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

''Taşınır Mal Yönetmeliği'' Konulu Hizmet İçi Eğitim 17 Şubat 2016 tarihinde 14:00-16:30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

              Bakanlığımız 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 17.02.2016 tarihinde 14:00-16:30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) Ömer SAYAN tarafından verilecektir.