T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

''Taşınmaz Mal Yönetmeliği'' Konulu Hizmet İçi Eğitim 17 Şubat 2016 tarihinde 10:30-12:30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

          Bakanlığımız 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Bakanlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 17.02.2016 tarihinde 10:30-12:30 saatleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonunda Strateji Geliştirme Başkanlığı APK Uzmanı Berrin USTA tarafından verilecektir.