T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri Ankara ilinde gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlüğümüzce, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde ekli program çerçevesinde hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir.

 

EĞİTİMİN ADI           : HİZMET İÇİ EĞİTİM      

EĞİTİMİN TARİHİ    : 18-22 Ocak 2016

EĞİTİMİN YERİ        : ANKARA

Tarih

1. Ders (09.00-09.45)

2. Ders (10.00-10.45)

3. Ders (11.00-11.45)

4. Ders (14.00-14.45)

5. Ders (15.00-15.45)

18.01.2016

Pazartesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu

Hatice KESKİN

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

19.01.2016

Salı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanuna Yönelik İkincil Mevzuat konuları

Murat KARASU

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

20.01.2016

Çarşamba

Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Berrin USTA

APK Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Berrin USTA

APK Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

Taşınmaz Mal Yönetmeliği

Berrin USTA

APK Uzmanı

Strateji Geliştirme Bşk.

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ömer SAYAN

Taşınır Kayıt Kontrol Yetk.

Kütüp. Yay. Gen. Müd.

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ömer SAYAN

Taşınır Kayıt Kontrol Yetk.

Kütüp. Yay. Gen. Müd.

21.01.2016

Perşembe

Mobbing

Asım KESER

Teftiş Kurulu Başkanı

Mobbing

Asım KESER

Teftiş Kurulu Başkanı

Mobbing

Asım KESER

Teftiş Kurulu Başkanı

Etik Eğitimi

Murat ARSLAN

Teftiş Kurulu Başkan Yrd.

Etik Eğitimi

Murat ARSLAN

Teftiş Kurulu Başkan Yrd.

22.01.2016

Cuma

Bilişim Suçları

Asım KESER

Teftiş Kurulu Başkanı

Bilişim Suçları

Asım KESER

Teftiş Kurulu Başkanı

Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları

Hülya MURATLI

Başmüfettiş

Teftiş Kurulu Başkanlığı