T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Folklorik Giysili Bebekler

Folklorik giysili bebekler bulundukları yörenin giyim özelliğini yansıtan çeşitli boylarda hazırlanan objelerdir. Bebeklerin gövdesi doğal malzemeden olabileceği gibi günümüzde plastik hazır bebeklere de yöresel giysiler giydirilmektedir.

Dünya üzerinde hemen her ülkenin folklorik bebeği vardır. Geleneksel giyimli bu bebekler turistik hediyelikler olarak alıcı bulduğu gibi bebek koleksiyoncuları tarafından da aranan nesnelerdir. Rusya’nın tahtadan yapılan ve iç içe konulabilen Matriyoşkaları, Kırgızistan’ın keçeden yapılma bebekleri ya da Güney Amerika ülkelerindeki minyatür dilek bebekleri bu bebeklere örnek olarak verilebilir.

Ülkemizde, Ardahan- Damal, Muğla-Milas-Çomakdağ bebekleri gibi yerel idarelerce desteklenen projeler olduğu gibi Kayseri’ye bağlı Soğanlı Köyünde yapılmakta olan ve köyün temel geçim kaynağı haline gelmiş Kapadokya Bebekleri de ülkemizi bu alanda yurt dışında temsil eden objelerdir.

Folklorik giysili bebekler, oyuncak işleviyle olduğu gibi koleksiyon nesnesi veya süs eşyası olarak da kullanılabilmektedirler.

Yukarıda sayılanlar dışında, son yıllarda çeşitli kişi ve kuruluşlarca üretilen Tokat Bebekleri, Amasya Mısır Kabuğu Bebekleri ile Kastamonu-Pınarbaşı, Adıyaman-“Besi” bebekleri de bu konu içinde değerlendirilebilecek ürünlerdendir.