T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Turizmi Geliştirme Çalışmaları

Turizmin, Türkiye ekonomisine katkısının arttırılması ve ekonomik yararının bölgeler arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanarak ülke sathına yaygınlaştırılması, tüketici tercihlerinin belirlenerek çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmemiş olan turizm potansiyeline işlev kazandırılması, kültür/turizm değerlerinin ve çevre altyapısının geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Daire Başkanlığı ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle 9 Aralık 2009 tarihinde Eskişehir Anemon Otel’de “Turizmi Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiştir. Toplantıya Eskişehir Valisi sayın Mehmet KILIÇLAR, İlçe Kaymakamları, ETO Başkanı Harun Karacan ile İlçe ve Belde Belediye Başkanları katılmıştır. alan incelemeleri sonucu hazırlanan taslak eylem planı, ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımı ve katkıları ile Çalıştayda nihai halini almıştır. Eylem planında yer alan sorumlu kuruluşların, her maddede belirtilen koordinatör kurum liderliğinde, işbirliğinin gerektirdiği katkıyı sağlayacağı çalıştayda dile getirilmiştir.İçeriği Hazırlayan: Serkan KILIÇ - Kültür ve Turizm Uzmanı