T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Türleri

Ülkemizde oynanan çocuk oyunları şu şekilde sınıflandırılabilir:

Aşık-Bilye Oyunları: Aşık ve bilyelerle çeşitli oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunlar bu başlıkta değerlendirilir.

Atlama- Sıçrama-Sekme Oyunları: Birdirbir, Seksek, Uzun Eşek, İp atlama oyunlarıdır.

Değnek Oyunları: Çelik-Çomak, Değnek Sektirmece gibi uzun sopalarla oynanan oyunlardır.

Dilsiz-Şaşırtma-Şaka Oyunları: El Kızartmaca, Sıcak-Soğuk gibi oyunlar bu başlık altında yer alır.

Dramatik Nitelikli Oyunlar: Bu oyunlara; evcilik, öğretmencilik gibi, oyunculara çeşitli rollerin verildiği oyunlar ile Yağmur Gelini (Çömçe Gelin, Bodi Bostan, v.b.) gibi belli zamanlarda yapılan ritüel nitelikli oyunlar da dahil edilebilir.

Ezgili Oyunlar: Aç Kapıyı Bezirgân Başı, Yağ Satarım Bal Satarım, Çatlak Patlak, Develer Geliyor Mardin’den gibi şarkısı olan oyunlardır.

Koşma-Kovalamaca-Kapma Oyunları: Mendil Kapmaca,  Esir Almaca, Ara Kestim gibi oyunlardır.

Saklama-Saklanma Oyunları: Saklambaç, Yağlı Kayış, Yüzük oyunu gibi kişilerin veya objelerin saklandığı oyunlar bu başlık içinde değerlendirilir.

Taş Oyunları: Bu başlıkta, bir taşın hedef seçilerek yine taşla atış yapılan oyunlar ile 3 Taş,  9 Taş, 12 Taş gibi bir şema üzerinde taşların ilerletilmesi ile oynanan strateji oyunları sayılabilir. Ayrıca Satranç ve Mangala gibi zekâ oyunları da taşlarla oynandığı için bu başlık altında toplanabilir.

Top Oyunları: Yakan Top, Dalya, Can, İstop gibi topla oynanan oyunlardır.

  
  • S2004.1985 Birdirbir
  • S2004.1893 Üçlü coz
  • F2011.7080 Bilye Oyunu