T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Oyuna Çağırma ve Oyunu Bitirme Uygulamaları

Oyun oynamak kadar oyuna çağırmak, oyunu başlatmak ve bitirmek de oyun gibi eğlenceli uygulamalardır. Arkadaşların toplanmasını sağlamak amacıyla söylenen şarkılı sözler vardır. Ülke genelinde en çok bilinen “………(bir isim söylenir) pabucu yarım çık dışarıya oynayalım” şarkısı bunlardan biridir.

Oyunu bitirme uygulamaları arasında, bir oyuncunun hızlı davranıp birine elini değerek  “akşam ebesi” yapması, ya da “evli evine, köylü köyüne evi olmayan sıçan deliğine” denmesi bunlar arasında sayılabilir. Çeşitli yörelerde bunların farklı varyantlarına rastlanmaktadır. Örneğin Burdur yöresinde buna “düğülcük” yapmak denir. Oyuncular ellerini yumruk şeklinde üst üste koyarlar, içlerinden biri “Bu ne?” diye sorar, diğer çocuklar hep bir ağızdan “düğülcük” diye karşılık verir, soruyu soran çocuk “herkes evine dağılcık” dedikten sonra çocuklar ellerini açıp dağılır.