T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde halk müziği denince “bar” ve “halay” oyunları akla gelir. Divani, garip, hoyrat, kerem türküleri yaygındır. Summani,  kerem ağzı, Harput ağzı divaneler vb türler seslendirilmektedir. Bölgede icra edilen halk çalgıları, bağlama, kaval, def, tulum, mey, klarnet ve akordeon sazlardır.