T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölgede halay türü oyun ve müzikleri icra edilip oynanılır. Barak ağzı, hoyrat, maya, ve peşrev icra geleneği hüküm sürmektedir. Yörede kullanılan çalgılar, davul, zurna, kaval, bağlama, def ve çift kamıştır.