T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Marmara ve Trakya Bölgesi

Güvende, sekme, bengi, hora, karşılama, zeybek, kaşık oyunları, bar ve horon türü oyun müzikleri icra edilip oynanmaktadır. Halk çalgılarından cura, zil, davul, zurna, tulum, bağlama yörede görülmektedir.