T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İç Anadolu Bölgesi

Halk çalgılarındanbağlama davul, zurna, kaşık, def, kaval ağırlıklı olmak üzere, halay, kaşık, semah, zeybek, seğmen havaları icra edilmektedir. Bozlak türü uzun havalara da rastlanılmaktadır. Yaren kültürü yerleşmiştir.