T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karadeniz Bölgesi

Bölgede halk sazlarından kemençe, tulum, zurna, davul kaval, bağlama ağırlıklı olarak çalınmakla beraber, atma türküler, yol havaları, karşılama, horon halay, bar türü müzikler icra edilmektedir.