T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırık Hava Biçimi Halk Müziği

Karadeniz türküleri

Karadeniz türkülerinde Tulum, zurna ve Karadeniz kemençesi türün çalgısal özelliğini gösteren çalgılardır. Bu türkülerin büyük kısmı oyunlara eşlik etmek için okunurlar Karadeniz bölgesinde geçerlidir. 

Konya Türküleri

Kaşık yöresi olarak bilinen Konya’da bağlamayla beraber oyunlara eşlik olarak okunur.

Rumeli türküleri

Bu türkülerin bir kısmı oyunlara eşlik olarak okunur. Müzik icralarında Bağlama, keman, kanun, vb çalgılar kullanılır. Bu müzik tavrına Trakya tavrı da denir.

Teke yöresi türküleri

teke yöresini kapsayan yerler Burdur, Fethiye, Muğla, Denizli, Afyon, Isparta, Alanya Antalya, Yörede beslenen keçinin erkeğine teke denilmektedir. Tekelerin zıplaması, sıçramaları oyunlara yansımıştır.

Azeri türküler

Kars ve çevresinde genellikle icra edilir. Tar, akordiyon en önemli çalgılardır. ritm saz olarak koltuk davulu kullanılır.

Yozgat Türküleri

Bu türü belirleyen en önemli öğe, bağlamadaki, Yozgat tavrı olarak veya “sürmeli” olarak bilinen bir tavırla türkülerin çalınışıdır. Ayrıca seslendirmede yapılan triller ve gırtlak hareketleri ağız olarak da bu türe bir başka özellik kazandırır.