T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uzun Hava Biçimi Halk Müziği

Baraklar

Barak havaları, Barak Türkmenlerinin özgü bir uzun havadır.,Gaziantep, Urfa, Kilis, Adana,ve Kahramanmaraş bazı kesimlerinde canlılığını korumaktadır. Konuları göç, sevda doğa,ölüm, halk hikayeleri konuları işlenir. Barak havaları yöre oyunları oynanmadan önce yada oyun aralarında sıkça seslendirilir.

Bozlaklar

İç Anadolu ve Güney Anadolu’da, Toros’larda yaygın olan bir uzun havadır. Bozlaklar yöresel, toplumsal, olaylarla ilgili konular oluşur, yiğitlik ve kahramanlık bu konuların başında gelir.

Hoyratlar

Hoyrat; doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Erzurum, Erzincan; Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve ırak Türklerinin yaşadığı Kerkük te çok yaygın olan uzun hava türüdür. Yiğitlik ve mertlik duygusu veren, sözlerinde sevgi, sevgili, gurbet, kader, yas özlem doğa nasihat vb konuları işler, genellikle erkekler tarafından seslendirilir.

Gurbet Havaları

Sıla anlamında olan gurbet havaları Anadolu’muzun güney batı kısmında Teke bölgesi denilen yörede söylenen uzun havalardır. Gurbet havalarının sözlerinde ayrılık, sıla, gurbet yolu bekleyen özlemi vardır. Gurbet havaları genellikle kaval, sipsi, kabak kemane, üç telli cura veya bağlama ile eşlik edilir.

Yol havaları

Karadeniz bölgesinde, yaygın olarak seslendirilen uzun hava türüdür. Konuları, aşk sevda ve doğadır. Yol havalarının eşlik çalgıları Kemençe ve Tulumdur.