T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köy Seyirlik Oyunları Şenliği

Doğaya bağlı olarak yaşayan, geleneğin önemli rol oynadığı topluluklar yaz-kış, yeni yıl- eski yıl, bolluk-kıtlık gibi değişim zamanlarında doğanın uğradığı değişiklikleri kontrol etmek için uğraşmışlardır. Yaşamlarını daha iyi koşullarda sürdürebilmek amacıyla, doğa güçlerini tanrılaştırıp onlara törenler düzenlemişlerdir. Bu sanat dalı da diğer sanat dalları gibi dinden bağımsızlaşarak devam etmiş, biçim değiştirerek günümüze kadar gelmiştir. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan birçok uygarlığın inanç ve kültürel izlerini taşıyan bu oyunlar, kültürel çeşitliliği yansıtan örneklerdendir. Bu oyundaki temel öğe taklit ve canlandırma olduğundan dramatik özellik göstermekte bu nedenle de “Dramatik Köy Seyirlik Oyunları”  olarak da adlandırılmaktadır. Bu tiyatronun oyuncu ve seyirci kadrosu köyün içinde birlikte bulunmakta; makyaj, kostüm ve oyunun kurgusu doğaçlama olarak da adlandırılmaktadır. Bu nedenle ait olduğu toplumun geleneksel beğeni ve zevkinin yanı sıra güldürü anlayışını ve toplumsal özeleştirisini, kısaca yaşama biçimini yansıtmaktadır. Genel olarak seyirlik oyun adı ile ifade edilen bu tiyatro türü çağdaş tiyatroya kaynaklık etmiştir.

Halk kültürümüzün özgün örneklerini oluşturan “Köy Seyirlik Oyunları” nın özgün örneklerinin kentteki seyirci kitlesi ile buluşturulması, belgelenmesi, bu oyunları günümüzde de sürdüren köylerin, bu kültürel zenginliği yaşatmaları konusunda maddi ve manevi yönden desteklenmeleri amaçlanmıştır.