T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevruz Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Türk dünyasının ve dünya tarihinin en eski mevsimlik bayramlarından olan Nevruzun tanıtılması, konuya ilişkin değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılması ve gençliğimizin insan ve doğa sevgisini, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirerek, milli, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yurt içinde tüm resmi ve özel ilköğretim okullarıyla lise ve dengi okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak açılmaktadır

Türkiye genelinde tüm resmi ve özel ilköğretim okullarının 3,4,5’inci sınıf öğrencileri arasında resim; 6,7,8’inci sınıf öğrenciler arasında şiir lise ve dengi okulların öğrencileri arasında ise kompozisyon yarışmaları yapılmaktadır.