T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Mücadele’nin 90. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Kuvâ-yı Milliye ve Milli Mücadele’nin örgütlenişinin 90’ıncı yılının; Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY’ın talimatları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla 2009 yılında kapsamlı bir programla kutlanılması plânlanmıştır.

Bu doğrultuda, Kuva-yı Milliye ve Milli Mücadele’nin en etkin yansıması olan Batı Anadolu’da, 2009 yılı içinde yapılacak etkinliklerin görüşülerek değerlendirilmesi için Uşak Valiliği’nin talep ve önerileri doğrultusunda, Bakanlığımız koordinasyonu ile Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla Valiliklerinin üst düzey temsilcileri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin katılımıyla 1 Kasım 2008 tarihinde İzmir’de ve ardından 3 Aralık 2008 tarihinde Afyonkarahisar’da, önceki yıllarda gerçekleştirilen etkinliklerin gündeme getirildiği, ayrıca görüş ve önerilerin değerlendirildiği iki toplantı düzenlenmiştir.

Bununla birlikte Bakanlığımız tarafından, 2009 yılında yapılacak çalışmaların ve kutlamaların yurt çapında yaygınlaştırılması için Sayın Bakanımızın imzasıyla 81 İlimizin Valiliklerine bir yazı gönderilmiştir. Söz konusu yazı doğrultusunda illerden gelen ve Bakanlığımızı ilgilendiren etkinlik, kutlama ve proje talepleri değerlendirilmek üzere Bakanlığımızın ilgili birimlerine sunulmuştur.   
Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak, Prof. Dr. Tuncer BAYKARA ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAYAMAN tarafından Kuva-yı Milliye kronolojisi hazırlanmış ve TBMM’nin görüş ve önerileri doğrultusunda Kuva-yı Milliye’nin 90. Yılı Logosu tasarlanmıştır.

Bu çalışmaların ardından; Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Ankara Valilerinin katılımıyla 23 Ocak 2009 tarihinde Opera Hizmet Binasında Yunus Emre Salonu’nda yapılan toplantıda, hazırlanan eylem planları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunulmuş, söz konusu valilerin görüş ve önerileri dinlenmiştir. 13.05.2009 tarihinde Uşak’ta 2009 yılı çalışmaları, bütçe imkânları ve bakanlık desteklerinin değerlendirildiği “4. Koordinasyon Kurulu” toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda ayrıca halka sunulacak yayımların ortak bir kapak tasarımıyla basılması, Batı Anadolu’daki illerde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle paket programlarla Bakanlığa bağlı müzik gruplarının konserler vereceği bir turne düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY tarafından, 27 Mayıs 2009 tarihinde Milli Mücadele’nin Örgütlenişinin 90’ıncı Yılı etkinlikleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenlenmiştir.