T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kâtip Çelebi Prestij Kitabı

Kâtip Çelebi ile ilgili bir prestij yayın yapılması Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün yıllık yayın programına alınmıştır. Söz konusu çalışmanın editöryal yayın hazırlıkları devam etmektedir.