T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN ESERLERİ

Bilindiği gibi, yakın zamana kadar Hacı Bektaş Velî’yeait olduğu bilinen eserlerin sayısı oldukça azdı. Fuat Köprülü, “Anadolu’da İslamiyet”adlı makalesinde Hacı Bektaş Velî’nin bir “Fatiha Tefsiri”, bir “Makâlât”ı,bir de Faris’î eseri olduğunu belirtmektedir. Hacı Bektaş’a ait olduğu genel olarak kabuledilen eserler şunlardır: