T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri

Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen somut olmayan kültürel miras envanter çalışmaları güncellenmiş ve yayımlanmaya başlamıştır.