T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurt Dışı Alan Araştırmaları

  • Genel Müdürlüğümüz yatırım projesi kapsamında; çeşitli ülkelerde alan araştırmaları düzenlemektedir.