T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesi

1970 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Boratav Halk Kültürü Araştırma Kütüphanemizin bugüne kadar geçen süre içerisinde satın alma, bağış ve hibe yoluyla edinmiş olduğu kitap sayısı yaklaşık 14.300 adede ulaşmıştır. Halk Kültürü alanında çok değerli olan kitaplar, bu alanla ilgili bilim adamlarının, araştırmacıların ve üniversite öğrencilerinin istifadelerine sunulmuştur.

Kütüphanemizden yerli ve yabancı bilim adamları, araştırmacılar ve üniversitelerimizin Halk Bilimi, Sosyal Bilimler ve El Sanatları bölümündeki öğrenciler ve bu alanda ihtisas yapan kişiler yararlanmaktadır.

Türk Kültürümüzün belleği olan kütüphanemizdeki kitaplarımızın ağırlıklı konuları 8 temel başlıktan oluşmaktadır:

Halk Bilimi,
Örf ve Adetler,
Geleneksel Giyim,
Destanlar ve Halk Masalları,
Türk Yemekleri,
El Sanatları,
Türk Halk Müziği ve Halk Oyunları,
Halk Edebiyatı ve Türk Şiiri.

 1991 yılında kurulan “Turizm İhtisas Kütüphanesi” halen Bakanlığımız bünyesinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren “Boratav Halk Kültürü Araştırma ve Turizm İhtisas Kütüphanesinin “ Turizm bölümü” olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Turizm Bölümü koleksiyonu:

000 Danışma Kaynakları
100 Genel Konular
200 Türkiye’nin Tanıtımı
300 Turizm Sektörü
400 Turizm Çeşitleri
500 Turizm Sektöründe Eğitim
600 Uluslararası Turizm
700 Turizm ve Diğer Disiplinler
800 Mevzuat
900 Türkiye, AB ve Uluslararası İlişkiler

konularında olmak üzere 10 ana başlık altında toplanan
yaklaşık 7400 adet yayından oluşmaktadır.

 boratav
 Boratav
 Boratav
 Boratav
 Boratav