T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konular

-SAHNE SANATLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ

-KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

-KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ

-ESER HAKLARININ KORUNMASI

-TANITIM

-TURİZM PLANLAMASI VE YATIRIMLARI

-TURİZM EĞİTİM

-TÜRK HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI